ISSN 2148-5917

Dergi Hakkında

Dergi Hakkında

Türkiye Biyoetik Dergisi Türkiye Biyoetik Derneği tarafından yayınlanmaktadır.

Kapsam ve Amaç

Türkiye Biyoetik Derneği tarafından online yayınlanan Türkiye Biyoetik Dergisi, biyoetik kavramını en geniş tanımıyla, yani insan uğraşlarında ortaya çıkan değer sorunlarının incelenmesi olarak benimser. Bu alanda yapılan ulusal ve uluslararası çalışmaları Türkçe ve İngilizce olarak yayınlayan dergi, özgün araştırma ve derleme makalelerinin yanında, olgu sunumu ve değerlendirmesi, kitap tanıtımı, mevzuat değerlendirmeleri, öğrenci çalışmaları ile tartışma forumları bölümlerinden oluşmaktadır.

Türkiye Biyoetik Dergisinin amacı, ülkemizde ve başta yakın bölge coğrafyamız olmak üzere dünyada biyoetik alanında yapılan çalışmaları akademisyenlerle ve toplumla buluşturmak yanında, insan uğraşlarında ortaya çıkan değer sorunlarına yönelik duyarlılık yaratmak, çeşitli alanlardaki biyoetik eğitimi için kaynak ve eğitim materyali sağlamak, ilgili konularda yapılacak hukuksal düzenlemelere yol gösterici olacak verileri sunmaktır. Derginin hedef kitlesi uygulamalı etik alanında çalışan akademisyenler ve lisansüstü öğrenciler ile meslek alanlarının değer sorunlarına ilgi duyan tüm profesyonellerdir.

Türkiye Biyoetik Dergisi yılda dört sayı olarak yayınlanır. Yayın Kurulu tarafından değerlendirilen öğrenci çalışmaları bölümünde yayınlananlar dışındaki tüm çalışmalar çift kör hakem değerlendirmesine tabidir. Dergimiz bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine titizlikle uyar.

Sahibi:

Türkiye Biyoetik Derneği adına Prof. Dr. N. Yasemin Yalım

Dergi Adı:

Türkiye Biyoetik Dergisi

Dergi Adının Kısaltması:

TJOB

Yayın aralığı:

Yılda dört kez yayınlanır

Özetlenme & Dizinlenme:

Google Akademik
DOAJ

Türkiye Biyoetik Derneği tarafından basılan Türkiye Biyoetik Dergisi (TJOB)

e-ISSN: 2148 - 5917


Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 2.0 Generic (CC BY-NC-ND)

LookUs & Online Makale