ISSN 2148-5917
En Çok İndirilen Makaleler - Türkiye Biyoetik Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

MEVZUAT DEĞERLENDİRMESİ
1.
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ile Yönetmelik Taslağı'nın Karşılaştırılması
Comparison of Traditional, Complementary Medicine Draft Regulations and Regulations
Onur Naci Karahancı, Ümit Yaşar Öztoprak, Mesut Ersoy, Çağrı Zeybek Ünsal, Mustafa Hayırlıdağ, Nüket Örnek Büken
doi: 10.5505/tjob.2015.85856   2015; 2 - 2 | Sayfalar 117 - 126

DERLEME
2.
Hemşirelik Bakımı Kavramı
The Concept of Nursing Care
Zehra Göçmen Baykara
doi: 10.5505/tjob.2014.54264   2014; 1 - 2 | Sayfalar 92 - 99

ÖZGÜN MAKALE
3.
Hemşirelerin etik eğitiminin meslek hayatına yansıması konusundaki görüşleri
The ideas of nurses about the reflection of ethic education in their professional life
Şenay Gül, İlknur Genç Kuzuca, Neyyire Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2016.52714   2016; 3 - 2 | Sayfalar 85 - 97

4.
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna Yapılan Çalışma Başvurularının Değerlendirilmesi
Evaluation of Letters of Applications Given to the Non-Interventional Clinical Research Ethics Committee
Gülay Yıldırım
doi: 10.5505/tjob.2016.96967   2016; 3 - 4 | Sayfalar 216 - 223

5.
Tüberküloz hastasında doğrudan gözetimli tedavi (DGT) uygulamasında karşılaşılan etik ikilemler
Ethical dilemmas of tuberculosis patient during the application of directly observed treatment
İlknur Genç Kuzuca
doi: 10.5505/tjob.2016.87487   2016; 3 - 3 | Sayfalar 165 - 172

ÖĞRENCİNİN SESİ
6.
Hemşirelik öğrencilerinin klinik beceri kazanmaları sırasında karşılaştıkları etik problemler
Ethical problems of nursing students related to acquisition of clinical skills
Sinan Aydoğan
doi: 10.5505/tjob.2016.76476   2016; 3 - 2 | Sayfalar 120 - 123
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ELEŞTİREL ANLATI OKUMALARI
7.
Tıp Fakültesi Öğrencisi Gözüyle “The Doctor” Filminin Etik Analizi
Ethical Analysis of the “The Doctor” Movie from a Medical Student’s Perspective
Dila Gönül Coşkun
doi: 10.5505/tjob.2020.65002   2020; 7 - 4 | Sayfalar 211 - 213
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
“Lorenzo’nun Yağı” Filminin Etik Açısından Analizi
An Ethical Analysis of the Movie “Lorenzo’s Oil”
Filiz Bulut
doi: 10.5505/tjob.2021.84755   2021; 8 - 1 | Sayfalar 49 - 51
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
9.
Yararsız tedavi
Futile treatment
H. Volkan Acar
doi: 10.5505/tjob.2016.77486   2016; 3 - 2 | Sayfalar 74 - 84

VAKA ANALİZİ
10.
Kemik iliği ve kök hücre donörlerinin bağış sürecinin son safhasında bağıştan vazgeçmesi: Donör hakkı mı cinayet mi?
Withdrawal of bone marrow and stem cell donors at the late stage of donation process: Donor right or murder?
Alper Bulut
doi: 10.5505/tjob.2016.75047   2016; 3 - 1 | Sayfalar 36 - 40
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
11.
Mahremiyet kavramı bağlamında kişisel sağlık verileri
The concept of privacy in the context of personal health data
M. Cumhur İzgi
doi: 10.5505/tjob.2014.65375   2014; 1 - 1 | Sayfalar 25 - 37

12.
Modern tıp insancıl özünü yitiriyor: Artık “Hasta yok, Hastalık var!”
Modern medicine is losing its humanistic essence: “Patients no more, but diseases” is the new motto now.
Filiz Bulut, M. Murat Civaner
doi: 10.5505/tjob.2016.58070   2016; 3 - 2 | Sayfalar 66 - 73

VAKA ANALİZİ
13.
Devran Bebek Vakası Etik Analizi
Ethical Analysis of Baby Devran Case
Burçin Çolak
doi: 10.5505/tjob.2017.49469   2017; 4 - 2 | Sayfalar 87 - 91
Makale Özeti |Tam Metin PDF

14.
Gerçek bir öykünün filmi: Hemşire Lucia De Berk olgusu
The film of a true story: Nurse Lucia De Berk case
Derya Uzelli Yılmaz, Esra Akın Korhan, Çağatay Üstün
doi: 10.5505/tjob.2016.86158   2016; 3 - 3 | Sayfalar 173 - 176
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
15.
Çevre etiğinde bireyin ahlaki sorumluluğuna kısa bir bakış
A brief overview of the moral responsibility of individual in environmental ethics
Belkıs Birden
doi: 10.5505/tjob.2016.66375   2016; 3 - 1 | Sayfalar 4 - 14

VAKA ANALİZİ
16.
HIV/AIDS ve kanser vakalarında erdem etiği ve dürüstlük
Virtue ethics and veracity in HIV/AIDS and oncology cases
Oluwaseun Adeola Anifowose
doi: 10.5505/tjob.2016.28247   2016; 3 - 2 | Sayfalar 110 - 119
Makale Özeti |Tam Metin PDF

17.
Cinsiyet kimliği veya cinsel yönelim temelli ayrımcılık ve damgalanma
Stigma and discrimination based on sexual orientation and gender identity
Aslıhan Akpınar
doi: 10.5505/tjob.2014.29491   2014; 1 - 3 | Sayfalar 149 - 153
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
18.
Fetüs ve Gebe Hakları Bağlamında Anne Adayı ve/veya Aileden Kaynaklanan Nedenlerle Fetüsün Zarara Uğrama Durumu
Fetal Harm Due to Maternal and/or Familial Reasons in the Context of Fetal and Maternal Rights
Sebahat Atar, Yasemin N. Yalım
doi: 10.5505/tjob.2018.36035   2018; 5 - 2 | Sayfalar 73 - 85

ÖĞRENCİNİN SESİ
19.
Ortak Ahlak mümkün mü?
Is there a Common Morality?
Vedat Menderes Özçiftci
doi: 10.5505/tjob.2016.57338   2016; 3 - 3 | Sayfalar 177 - 178
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
20.
Feminist etik açısından gebeliğin sonlandırılması
Feminist ethical approach to termination of pregnancy
Berat Alp Çevlikli
doi: 10.5505/tjob.2017.63935   2017; 4 - 4 | Sayfalar 158 - 164

LookUs & Online Makale