ISSN 2148-5917
Mühendislik Lisans Müfredatlarında Etik Eğitimi [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(2): 104-116 | DOI: 10.5505/tjob.2015.46855

Mühendislik Lisans Müfredatlarında Etik Eğitimi

Canan Özgen
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

21. Yüzyılda bilim ve teknolojideki hızlı ilerlemeler, toplumda etik davranış ve ilişkiler hususunda bir farkındalık yaratmayı ve bir standart oluşturmayı gerektirmektedir ki, bu da ancak eğitimle mümkün olabilir. Bu eğitim olabildiğince erken bir aşamada verilmelidir. Aslında biraz geç olsa da, üniversitede etik eğitimi de bu amaç doğrultusunda, önemli bir aşama olarak ele alınabilir. Üniversite öğrencisinin değişik ve karmaşık etik problemleri ve ikilemleri anlama, analiz etme ve çözme yetisi oluşturulmalı ve geliştirilmelidir. Böylece, bütün meslekler le ilgili etik sorumluluk farkındalığının ve değişik meslek uygulamalarının toplumda ki etkilerinin ve etik problemlerinin muhtemel çözümlerinin anlaşılmasının etik eğitimi ile oluşturulması gerekmektedir. Üniversitede lisans programlarında etik eğitimi için düşünülen birçok metod içinden, birinci sınıftan başlayarak, programdaki farklı derslerde ele alınarak, programa entegre edilen ve son sınıfta ki temel bir derste “örnek vakalar” ile sonlandırılan metod, bu çalışmada önerilmektedir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Etik Eğitimi Komitesinin etik eğitimi üzerine yaptığı bir çalışmaya dayanarak, ders veya diğer uygulamaların süresinin lisans eğitim programı için en az 14 saat ( bir kredilik ders eşdeğeri) olması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, etik, mühendislik lisans eğitimi

Ethics Education in Undergraduate Engineering Curricula

Canan Özgen
Middle East Technical University Department Of Chemical Engineering

Abstract In the 21st century the fast advancement in science and technology necessitates an awareness construction and a standard-setting for ethical behavior and conduct in the society which can only be achieved by education. This education must be given as early as possible. Although it is somewhat late, ethics education at the universities is one of the stages that can be considered with this respect. University students’ ability to understand, to deal and to find solutions to different and complex ethical problems and dilemmas must be developed and improved. Thus, an awareness of ethical responsibilities associated with all the professions and an understanding of the impact of different professions’ applications and probable solutions of ethical problems must be established by ethics education. Considering many possible methods for ethics education, one that starts from freshman and which is integrated in different courses through the curriculum, and which lasts with case studies in a capstone senior level course, is the one which is recommended.
Basing also on the results of the Middle East Technical University-Ethics Education Committee’s study on ethics education, the duration for the different teaching tools and courses must be at least 14 hours (one credit course equivalent) per semester.

Keywords: Education, ethics, undergraduate engineering curricula

Canan Özgen. Ethics Education in Undergraduate Engineering Curricula. Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(2): 104-116

Sorumlu Yazar: Canan Özgen, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale