ISSN 2148-5917
Volume : 1 Issue : 1 Year : 2014

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 1 (1)
Cilt: 1  Sayı: 1 - Spring/Bahar 2014
EDİTÖRDEN
1.
Başlarken
Editorial
N. Yasemin Yalım
Sayfa 1
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDİTÖRE MEKTUP
2.
Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumu’nun ardından
About the Syposium of Ethics Education in Health Sciences
Hafize Öztürk Türkmen
Sayfalar 2 - 3
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Tıp etiği nereye?
Medical ethics at a crossroads
Murat Civaner
doi: 10.5505/tjob.2014.55265  Sayfalar 4 - 12

4.
Türkiye’deki tıp etiği tartışmalarının ana eksenleri ve sorunları: Eleştirel bir değerlendirme
The main axes of the discourse of medical ethics in Turkey: A critical review
Tolga Güven
doi: 10.5505/tjob.2014.10820  Sayfalar 13 - 24

5.
Mahremiyet kavramı bağlamında kişisel sağlık verileri
The concept of privacy in the context of personal health data
M. Cumhur İzgi
doi: 10.5505/tjob.2014.65375  Sayfalar 25 - 37

VAKA ANALİZİ
6.
Minnesota Üniversitesi psikiyatri araştırmasında etik ihlali
Psychiatric research abuse at the University of Minnesota
Carl Elliott
doi: 10.5505/tjob.2014.58066  Sayfalar 38 - 43

ÖZGÜN MAKALE
7.
Türkiye’deki organ aktarımı merkezlerine ait internet sitelerinde yer alan bilgilerin tıp etiği açısından değerlendirilmesi: Niteliksel bir çalışma
Evaluation of the information provided in web sites of organ transplantation centers in Turkey from the perspective of medical ethics: A qualitative study
Gürkan Sert, Tolga Güven, Şefik Görkey
doi: 10.5505/tjob.2014.08208  Sayfalar 44 - 56

8.
Bir grup anatomi öğretim elemanının kadavra ve eğitimde kadavra kullanma hakkındaki görüşleri
Opinions of a group of anatomy instructor on cadaver and utilization of cadaver in anatomy teaching
Oya Ögenler, Alev Kara, Selim Kadıoğlu, Ahmet Hakan Öztürk, Mehmet Ali Sungur
doi: 10.5505/tjob.2014.29292  Sayfalar 57 - 68

ÖĞRENCİNİN SESİ
9.
Ara ki bulasın; bir “ulusal veri tabanı” hikâyesi
A history of a national bioethics database
Celalettin Göçken
doi: 10.5505/tjob.2014.32042  Sayfalar 69 - 73
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KİTAP ELEŞTİRİSİ
10.
Kitap eleştirisi
Book review
N. Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2014.21931  Sayfalar 74 - 75
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale