ISSN 2148-5917
Volume : 1 Issue : 4 Year : 2014

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 1 (4)
Cilt: 1  Sayı: 4 - Winter/Kış 2014
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VIII

EDİTÖRDEN
2.
Editörden
Editorial
N. Yasemin Yalım
Sayfalar 182 - 183
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDİTÖRE MEKTUP
3.
Cambridge Biyoetik Eğitimi Türkiye Çalışma Grubu
Cambridge Consortium of Bioethics Education Turkey Working Group
Murat Aksu, Fatih Artvinli, Nadi Bakırcı, Tuna Çakar, Muhtar Çokar, Figen Demir, Mustafa Volkan Kavas, Gülsüm Önal, Işıl Pakiş, Melike Şahiner, Pınar Topsever, İnci User, Yeşim Işıl Ülman, Kevser Vatansever, Vedat Yıldırım
Sayfalar 184 - 187
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
4.
Biyoetik Açısından Biyoterörizm
Bioterrorism in terms of Bioethics
Şükrü Keleş
doi: 10.5505/tjob.2014.00710  Sayfalar 188 - 197

MEVZUAT DEĞERLENDİRMESİ
5.
Avrupa Hasta Hakları Şartı
European Charter of Patients' Rights
Özge Emre, Gürkan Sert
doi: 10.5505/tjob.2014.69775  Sayfalar 198 - 205

ÖZGÜN MAKALE
6.
Tıp fakültesi iyi hekimlik uygulamalarını yürüten eğiticilerin etik eğitimi (Hacettepe Üniversitesi örneği)
Opinions of tutors in Good Medical Practice Programme about ethics education at Faculty of Medicine (Example of Hacettepe University )
Ece Şükriye Abay, Barış Sezer, Nezaket Bilge Başusta
doi: 10.5505/tjob.2014.98608  Sayfalar 206 - 214

VAKA ANALİZİ
7.
Heteroseksizm ve devlet
Heterosexism and the state
Volkan Yılmaz
doi: 10.5505/tjob.2014.35744  Sayfalar 215 - 216
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Evlilik öncesi sağlık kontrollerinde cinsel yönelime dayalı ayrımcılık; Akpınar’ın Türkiye Biyoetik Dergisi’nde yayınlanan yazısı üzerine değerlendirme
Discrimination based on sexual orientation during premarital medical examination; evaluation of the report published by Akpinar in Turkish Journal of Biomedical Ethics
Tuğrul Erbaydar
doi: 10.5505/tjob.2014.22932  Sayfalar 217 - 219
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Devlet / İktidar pozitif hakları belirleyebilir mi?
State / Power can identify positive rights?
Şükrü Keleş
doi: 10.5505/tjob.2014.25744  Sayfalar 220 - 222
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KİTAP ELEŞTİRİSİ
10.
Bilim Ahlakı
Moral Science
Önder İlgili
doi: 10.5505/tjob.2014.69875  Sayfalar 223 - 224
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale