ISSN 2148-5917
Volume : 2 Issue : 1 Year : 2015

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 2 (1)
Cilt: 2  Sayı: 1 - Spring/Bahar 2015
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
N. Yasemin Yalım
Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDİTÖRE MEKTUP
2.
Klinik Araştirmalar Etik Kurullarinda Görev Alan Tip Etiği Uzmanlarinin Klinik Araştirmalar Eğitimine Tabi Tutulmalari Zorunluluğu Konusunda Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği’nin Sağlık Bakanlığı’na Yaptığı Başvuru Hakkında
About the application for subjecting medical ethics specialists serving the clinical research ethics committees to the obligation to clinical trial training on the Ministry of Health by Medical Ethics and Jurisprudance Organization
Arin Namal
Sayfalar 3 - 5
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Uygulamalı aydınlatılmış onam alma becerisi (UAOAB) eğitim programının geliştirilmesi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi deneyimi (2004-2013)
Development of applied education program on receiving informed consent skill: Experience of Ankara University Faculty of Medicine (2004-2013)
Mustafa Volkan Kavas, Neyyire Yasemin Yalım, Serap Şahinoğlu, Ahmet Acıduman, Önder İlgili, Berna Arda
doi: 10.5505/tjob.2015.30502  Sayfalar 6 - 25

4.
İlaç şirketleri hastalara ne borçludur? İlaç endüstrisinin uygulamalarındaki etik(dışı) unsurların değerlendirilmesi
What do pharmaceutical companies owe to patients? Examining the (un)ethical aspects of the pharmaceutical industry’s practices
Tolga Güven
doi: 10.5505/tjob.2015.03511  Sayfalar 26 - 35

ÖZGÜN MAKALE
5.
Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarının serbest eczacıların iş doyumu üzerine etkisi: Kalitatif bir çalışma
The effects of Social Security Institution implementations on community pharmacists’ job satisfaction: A qualitative study
Gizem Gülpınar, Mehmet Barlas Uzun, Neyyire Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2015.29591  Sayfalar 36 - 46

6.
Klinik öncesi dönemde verilen etik eğitiminin klinik döneme uygunluğu açısından irdelenmesi
Examination of the appropriateness of the ethics education provided during the pre-clinical period for the clinical period
Belkıs Birden, Şerife Yılmaz Gören, Nuray Yaşar Soydan, N. Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2015.68077  Sayfalar 47 - 62

7.
Tıp fakültesi öğrencilerinin kadavra algısı ve eğitimde kadavra kullanımına yönelik yaklaşımları
Medical students' perception of cadaver and, their attitudes towards using the cadaver in education.
Hasan Erbay, Abdülkadir Bilir, Yücel Gönül, Ozan Turamanlar, Ahmet Songur
doi: 10.5505/tjob.2015.14633  Sayfalar 63 - 72

VAKA ANALİZİ
8.
Çatışan ahlaki ödevlerin eziyeti: “Yitik” Çinli kürtaj doktoru
Tormented by competing moral duties: A “lost” Chinese abortion doctor
Jing-bao Nie
doi: 10.5505/tjob.2015.91300  Sayfalar 73 - 81
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KİTAP ELEŞTİRİSİ
9.
İki Doktor Bir Yolculuk
Two Doctors on One Journey
İlknur Genç Kuzuca
doi: 10.5505/tjob.2015.58077  Sayfalar 82 - 83
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DİĞER
10.
Hakemlere teşekkür
Reviewer acknowledgement
N. Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2015.18480  Sayfa 84
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale