ISSN 2148-5917
Volume : 2 Issue : 2 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 2 (2)
Cilt: 2  Sayı: 2 - Yaz/Summer 2015
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
N. Yasemin Yalım
Sayfalar 85 - 86
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDİTÖRE MEKTUP
2.
UNESCO Etik Eğiticilerinin Eğitimi Kursu: Ortadoğu, Amman (Ürdün-Jordan) izlenimlerim
UNESCO Ethic Teacher' Training Course: My impressions of The Middle East, Amman (Jordan)
Mukadder Gün
Sayfalar 87 - 89
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Bir beden neler yapabilir? Sorusunun biyoetiksel yankıması ya da ölüm ve yaşam üzerine felsefi bir soruşturma
Bioethical resonance of the question what can a body do? or a philosophical investigation on life and death
Ayşe Uslu
doi: 10.5505/tjob.2015.66376  Sayfalar 90 - 103

4.
Mühendislik Lisans Müfredatlarında Etik Eğitimi
Ethics Education in Undergraduate Engineering Curricula
Canan Özgen
doi: 10.5505/tjob.2015.46855  Sayfalar 104 - 116

MEVZUAT DEĞERLENDİRMESİ
5.
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ile Yönetmelik Taslağı'nın Karşılaştırılması
Comparison of Traditional, Complementary Medicine Draft Regulations and Regulations
Onur Naci Karahancı, Ümit Yaşar Öztoprak, Mesut Ersoy, Çağrı Zeybek Ünsal, Mustafa Hayırlıdağ, Nüket Örnek Büken
doi: 10.5505/tjob.2015.85856  Sayfalar 117 - 126

ÖZGÜN MAKALE
6.
Uzmanlık eğitimi alan bir grup hekimin aydınlatma ve onam alma hakkındaki görüşleri
Views of a group of physician in residency training on informed consent
Oya Öğenler, Nursel Bilgin, Selim Kadıoğlu, Tamer Akça
doi: 10.5505/tjob.2015.87587  Sayfalar 127 - 136

7.
Ulusal hemşirelik dergilerinin araştırma ve yayın etiği politikalarının dergi internet siteleri üzerinden incelenmesi
Examination of national nursing journals’ websites for their research and publishing ethics policies
Şerife Yılmaz Gören, Neyyire Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2015.25733  Sayfalar 137 - 154

VAKA ANALİZİ
8.
İki olgu, bir karar ve etik açıdan değerlendirilmesi
Two cases, one decision and evaluation of ethical aspects
Çağatay Üstün
doi: 10.5505/tjob.2015.08379  Sayfalar 155 - 159
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖĞRENCİNİN SESİ
9.
Genetik mühendislik: Dost mu düşman mı?
Genetic engineering: Friend or foe?
Mehmet Aşkın
doi: 10.5505/tjob.2015.36855  Sayfalar 160 - 165
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KİTAP ELEŞTİRİSİ
10.
Lizbon'a Gece Treni
Night Train to Lisbon
Nuray Yaşar Soydan
doi: 10.5505/tjob.2015.46036  Sayfalar 166 - 167
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale