ISSN 2148-5917
Volume : 3 Issue : 3 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 3 (3)
Cilt: 3  Sayı: 3 - Autumn/Güz 2016
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
N. Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2016.86570  Sayfa 128
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDİTÖRE MEKTUP
2.
Bir öğrenci topluluğu: MEDISEP-Tıp etiği teması
A student organization: MEDISEP- Medical ethics pillar
Ayşe Elif Erol, Alper Tanrısever, Muhammed Ali Çolak, Ömer Kaya
doi: 10.5505/tjob.2016.54154  Sayfalar 129 - 131
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Değişen ben miyim? Hastalar mı?
Am I the one who changes, or are the patients?
Gamze Erzin
doi: 10.5505/tjob.2016.40085  Sayfalar 132 - 136

ÖZGÜN MAKALE
4.
Bir kadın-doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinde görev yapan hemşirelerin ve ebelerin üremeye yardımcı uygulamalarla ilgili etik sorunlar konusundaki görüşleri
Views of nurses and midwives working in a gynecology-obstetrics and pediatrics hospital regarding ethical issues related to assisted reproduction procedures
Rana Can, Zekiye Turan, Hatice Tambağ, Selim Kadıoğlu
doi: 10.5505/tjob.2016.81300  Sayfalar 137 - 145

5.
İş güvenliği uzmanlarının ücretlerini denetledikleri kurumlardan almaları nedeniyle karşılaştıkları etik sorunlar
The ethical problems that occupational safety specialists face because of getting their wages from the institutions they inspect
Burcu Namal, Hilal Kanber, Mustafa Volkan Kavas
doi: 10.5505/tjob.2016.21939  Sayfalar 146 - 164

6.
Tüberküloz hastasında doğrudan gözetimli tedavi (DGT) uygulamasında karşılaşılan etik ikilemler
Ethical dilemmas of tuberculosis patient during the application of directly observed treatment
İlknur Genç Kuzuca
doi: 10.5505/tjob.2016.87487  Sayfalar 165 - 172

VAKA ANALİZİ
7.
Gerçek bir öykünün filmi: Hemşire Lucia De Berk olgusu
The film of a true story: Nurse Lucia De Berk case
Derya Uzelli Yılmaz, Esra Akın Korhan, Çağatay Üstün
doi: 10.5505/tjob.2016.86158  Sayfalar 173 - 176
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖĞRENCİNİN SESİ
8.
Ortak Ahlak mümkün mü?
Is there a Common Morality?
Vedat Menderes Özçiftci
doi: 10.5505/tjob.2016.57338  Sayfalar 177 - 178
Makale Özeti |Tam Metin PDF

CORRIGENDUM
9.
Corrigendum
Corrigendum
N. Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2016.41713  Sayfa 179
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale