ISSN 2148-5917
Volume : 4 Issue : 1 Year : 2017

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 4 (1)
Cilt: 4  Sayı: 1 - Spring/Bahar 2017
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Neyyire Yasemin Yalım
Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
2.
Ölü İnsan Bedeni ile İlişkiler: Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Görüşleri
Relationships with Dead Human Body: Opinions of Mersin University Health Vocational School Students
Oya Ögenler, Nuri Selim Kadıoğlu
doi: 10.5505/tjob.2017.60783  Sayfalar 3 - 13

3.
Tarım-Gıda Etiği/Politikası ve Geleceğimiz: Ekonomi-Politik ve Ötesi Sosyolojik bir Çerçeve
Agriculture-Food Ethics/Policy and Our Future: An Economy-Politic and Beyond Sociological Famework
Hayriye Erbaş
doi: 10.5505/tjob.2017.72691  Sayfalar 14 - 28

4.
Tıp Etiği, Öykü ve Yazmak Üzerine
On Medical Ethics, Story and Narrating
Hasan Erbay
doi: 10.5505/tjob.2017.73645  Sayfalar 29 - 35

VAKA ANALİZİ
5.
Devran Bebek
Baby Devran
N. Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2017.93584  Sayfalar 36 - 38
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖĞRENCİNİN SESİ
6.
HÜTBAT X. Bilim Günlerinin Ardından
After HUTBAT X. Science Days
Mehmet Cem Müderrisoğlu
doi: 10.5505/tjob.2017.50479  Sayfalar 39 - 42
Makale Özeti |Tam Metin PDF

FİLM ELEŞTİRİSİ
7.
Philadelphia: İyi Bir Başlangıç
Philadelphia: A Good Start
Aybars Karakaş, Büşra Bilge, Ertuğrul Erek
doi: 10.5505/tjob.2017.40327  Sayfalar 43 - 44
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale