ISSN 2148-5917
Volume : 4 Issue : 3 Year : 2017

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 4 (3)
Cilt: 4  Sayı: 3 - Autumn/Güz 2017
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VIII

EDİTÖRDEN
2.
Editörden
Editorial
N. Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2018.29981  Sayfalar 106 - 107
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDİTÖRE MEKTUP
3.
XVII. Dünya Psikiyatri Kongresi, Berlin-2017
XVII World Congress of Psychiatry, Berlin-2017
Şükrü Keleş
doi: 10.5505/tjob.2018.18209  Sayfalar 108 - 110
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
4.
Üç öjeni distopyası: Kızıl Nehirler, Cesur Yeni Dünya, Gattaca
Three eugenic dystopia: The Crimson Rivers, Brave New World, Gattaca
Gülay Halidi
doi: 10.5505/tjob.2018.47966  Sayfalar 111 - 117

5.
Bilimsel felsefenin ışığında etik: Yaman Örs'ün yöntembilimsel yaklaşımını anlamak
Ethics in the light of scientific philosophy: understanding Yaman Örs's methodological approach
Zümrüt Alpınar Şencan
doi: 10.5505/tjob.2018.28290  Sayfalar 118 - 124

6.
Diyarbakır tarım alanlarında böcek biyoçeşitliliği üzerine bir değerlendirme
Evaluation on insect biodiversity in Diyarbakır agricultural areas
Emin Kaplan
doi: 10.5505/tjob.2018.30092  Sayfalar 125 - 133

VAKA ANALİZİ
7.
Yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgide etik bir değerlendirme
An ethical evaluation over the thin line between life and death
Nuray Demirci Güngördü, Çağatay Üstün
doi: 10.5505/tjob.2018.87609  Sayfalar 134 - 135
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ELEŞTİREL ANLATI OKUMALARI
8.
Hekim-hasta ilişkisinin edebiyattaki bir izdüşümü: Amok Koşucusu
A doctor-patient relationship's reflection on literature: Amok
Mehmet Cem Müderrisoğlu
doi: 10.5505/tjob.2018.47855  Sayfalar 136 - 138
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖĞRENCİNİN SESİ
9.
Biyoetik açıdan hayvanat bahçeleri
Zoos in terms of bioethics
Oğulcan Görgeç
doi: 10.5505/tjob.2018.30592  Sayfalar 139 - 140
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale