ISSN 2148-5917
Volume : 5 Issue : 2 Year : 2018

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 5 (2)
Cilt: 5  Sayı: 2 - Summer/Yaz 2018
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
N. Yasemin Yalım
Sayfalar 46 - 47
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
2.
Çocuk Hastalara Hizmet Veren Hekimlerin, Çocuk Hakları ve Çocuk Hasta Onamına İlişkin Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Assessment of Knowledge and Attitudes of Physicians Serving Pediatric Patients on Children›s Rights and Informed Consent in Children
Gürkan Sert, Can Ilgın, Elif Samiye Duru, Canan Kalmaz, Gizem Karagöl, Janda Hasso, Refia Katmer, Sena Ecin
doi: 10.5505/tjob.2018.46362  Sayfalar 48 - 63

3.
Bakım Verenlerin Yaşlı Mahremiyetine İlişkin Tutumları: Adana’da Seçilmiş Bir Grup Örneği
The Perception of Caregivers on Elderly Privacy: Adana Case
İkuko Murakami, Mustafa Çoban, Ayşenur Kütük
doi: 10.5505/tjob.2018.97269  Sayfalar 64 - 72

4.
Fetüs ve Gebe Hakları Bağlamında Anne Adayı ve/veya Aileden Kaynaklanan Nedenlerle Fetüsün Zarara Uğrama Durumu
Fetal Harm Due to Maternal and/or Familial Reasons in the Context of Fetal and Maternal Rights
Sebahat Atar, Yasemin N. Yalım
doi: 10.5505/tjob.2018.36035  Sayfalar 73 - 85

DERLEME
5.
Kafa Nakli: Hizmet mi, Deney mi?
Head Transplant: Is It Service or Experiment?
Serap Yılmaz
doi: 10.5505/tjob.2018.13008  Sayfalar 86 - 94

VAKA ANALİZİ
6.
Herkesin Derdi Kendine!
What Matters Most
N. Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2018.19484  Sayfalar 95 - 96
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖĞRENCİNİN SESİ
7.
Turing Testi Işığında Düşüncenin Multidisipliner İncelemesi II
Multidisciplinary Approach to Thought Through the Turing Test II
Esra Bengü Avaner
doi: 10.5505/tjob.2018.63308  Sayfalar 97 - 103
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ELEŞTİREL ANLATI OKUMALARI
8.
"Öyley(i)miş"in Romanı: İmiş
"Öyley(i)miş"in Romanı: İmiş
Rabia Ertuğrul, Muhammet Arslan
doi: 10.5505/tjob.2018.74936  Sayfalar 104 - 105
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale