ISSN 2148-5917
Volume : 5 Issue : 3 Year : 2018

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 5 (3)
Cilt: 5  Sayı: 3 - Autumn/Güz 2018
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
N. Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2018.82905  Sayfalar 106 - 107
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDİTÖRE MEKTUP
2.
Hemşirelik Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Kurulması için Önemli Bir Adım I. Uluslararası & III. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi İzlenimleri
A Significant Step Towards the Foundation of the Department of Nursing History and Ethics; the Impressions of I. International & III. National Nursing History Congress
Şerife Yılmaz Gören, Gamze Özbek Güven
doi: 10.5505/tjob.2018.53825  Sayfalar 108 - 109
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
3.
Mahremiyet Nedir? Mahremiyetin Sağlık Hizmetleri Penceresinden Görünürlüğü Nasıldır?
What is Privacy? How is the Visibility of Privacy from the Health Services Window?
Elif Avaner
doi: 10.5505/tjob.2018.49368  Sayfalar 110 - 116

4.
Türkiye’de 65 Yaşında Olmak: Birey ve Yeterli Olmanın Sonu mu?
To Be 65 Years Old in Turkey: Is It the End of Being an Individual and Competent?
Abdullah Yıldız
doi: 10.5505/tjob.2018.89410  Sayfalar 117 - 125

DERLEME
5.
Merhamet Kavramı ve Schopenhauer’in Merhamet Yaklaşımının Değerlendirilerek Farklı Düşünürlerin Görüşleriyle Karşılaştırılması
The Concept of Compassion and the Comparison of Schopenhauer’s Approach to Compassion with the Ideas of other Philosophers
Handan Şekure Akın
doi: 10.5505/tjob.2018.07279  Sayfalar 126 - 131

VAKA ANALİZİ
6.
ET TU BRUTE !
ET TU BRUTE !
Raziye Tamay Başağaç Gül
doi: 10.5505/tjob.2018.25338  Sayfalar 132 - 137
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖĞRENCİNİN SESİ
7.
Biyoetiğin Geleceği
The Future of Bioethics
Arif Hüdai Köken
doi: 10.5505/tjob.2018.88597  Sayfalar 138 - 143
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Biyoçeşitliliğin Korunması Yaklaşımlarında Etik Sorunlar
Ethical Issues in Biodiversity Conservation Approaches
Oğulcan Görgeç
doi: 10.5505/tjob.2018.04695  Sayfalar 144 - 146
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale