ISSN 2148-5917
Volume : 6 Issue : 1 Year : 2019

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 6 (1)
Cilt: 6  Sayı: 1 - Spring/Bahar 2019
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
N. Yasemin Yalım
Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDİTÖRE MEKTUP
2.
Alanımız için Önemli Bir Gelişme, Hemşireliğin Yeni Anabilim Dalı: “Hemşirelik Tarihi ve Etik Anabilim Dalı”
An Important Development for Bioethics, New Nursing Department: “Department of Nursing History and Ethics
Şerife Yılmaz
doi: 10.5505/tjob.2019.62534  Sayfalar 3 - 4
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
3.
Hemşirelikte Ahlaki Sıkıntı ve Nedenleri
Moral Distress in Nursing and Its Causes
Selin Keskin Kızıtepe, Zeliha Koç
doi: 10.5505/tjob.2019.20982  Sayfalar 5 - 12

4.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlıbakımı Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Yaşlılara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi**
Determination of Attitudes of Vocational School of Health Services Elderly Care Department Students towards Elderly
Rana Can, Meryem Türkan Işık, Rabiye Erenoğlu, Hatice Tambağ, Gülay Halidi
doi: 10.5505/tjob.2019.30306  Sayfalar 13 - 25

5.
Kişisel Nedenler ile Yapılan İnvaziv Olmayan Prenatal Test ve Etik Değerlendirme
Non-Invasive Prenatal Testing With Personal Reasons and Ethical Evaluation
Sebahat Atar, Neyyire Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2019.78942  Sayfalar 26 - 33

6.
Sovyetlerde Biyoetik İhlâllerine Yönelik Bir Eleştiri: Mihail Bulgakov’un “Köpek Kalbi” Eserinde İnsan-Hayvan Melezi
A Criticism of Bioethical Violations in Soviet Union: Human-Animal Hybrid in Mikhail Bulgakov’s “Heart of a Dog”
Duygu Özakın
doi: 10.5505/tjob.2019.35229  Sayfalar 34 - 42

LookUs & Online Makale