ISSN 2148-5917
Volume : 6 Issue : 3 Year : 2019

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 6 (3)
Cilt: 6  Sayı: 3 - Autumn/Güz 2019
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
N. Yasemin Yalım
Sayfalar 85 - 86
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
2.
Biyoetik Konusunda Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi; WOS Örneği
Bibliometric Analysis of Research on Bioethics; WOS Example
Sercan Kürklü
doi: 10.5505/tjob.2019.52297  Sayfalar 87 - 99

3.
İleri Teknoloji Tıbbi Cihazlar Ve Sınırlı Kaynakların Adil Paylaşımı; Manyetik Rezonans(MR) Ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) Cihazları Örnekleri
Fair Sharing Of Advanced Technology Medical Devices And Limited Resources Example Of Magnetic Resonance(MR) And Computerized Tomographic(CT) Devices
Elif Avaner
doi: 10.5505/tjob.2019.39306  Sayfalar 100 - 108

DERLEME
4.
İnsan Genom Projesinin Korkulan Rüyası; Ayrıcalıklı İnsan Yaratma
Frightening Dark Side of the Human Genome Project; Creation of Privileged Superhumans
Seyhan Demir Karabulut, Naz Kasapoğlu, Ibrahem Arkan Amjad Kocak, İbrahim Berkay Külhaş, Ayşe Nur Andıran
doi: 10.5505/tjob.2019.52523  Sayfalar 109 - 115

5.
Hemşirelik öğrencilerinin etik farkındalık düzeylerinin belirlenmesi üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi
Examining the studies on determining the ethical awareness levels of nursing students
Yadigar Ordu
doi: 10.5505/tjob.2019.80774  Sayfalar 116 - 121

ÖĞRENCİNİN SESİ
6.
Covid-19 ve Getirdiği Etik Sorunlar
Covid-19 and the Ethical Problems It Brings
Eylül Yalçınkaya
doi: 10.5505/tjob.2019.42204  Sayfalar 122 - 127
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DİĞER
7.
Hakemlere Teşekkür
Thanks to Reviewers

Sayfa 128
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale