ISSN 2148-5917
Volume : 7 Issue : 2 Year : 2020

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 7 (2)
Cilt: 7  Sayı: 2 - Summer/Yaz 2020
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Neyyire Yasemin Yalım
Sayfalar 32 - 33
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
2.
Bilgilendirmenin Non-İnvaziv Prenatal Test Hakkındaki Görüş ve Kaygılara Etkisinin Belirlenmesi
Determination of the Effect of Briefing on Opinions and Concerns about Non-Invasive Prenatal Test
Mustafa Levent Özgönül, Mekin Sezik, Derya Alparslan, Mustafa Kemal Alimoğlu
doi: 10.5505/tjob.2020.95967  Sayfalar 34 - 46

3.
Hemşirelerde Kişisel Değerler ile Etik Duyarlılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Determining the Relationship Between Personal Values and Ethical Sensitivity in Nurses
Yeliz Karaçar, Kerime Bademli, Mustafa Levent Özgönül
doi: 10.5505/tjob.2020.70188  Sayfalar 47 - 58

4.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerde Profesyonel Değerler Algısı ve Etkileyen Faktörler
Professional Perception of Values and Affecting Factors in Nurses Working in Obstetrics and Gynecology Clinics
Nurcan Kırca
doi: 10.5505/tjob.2020.87528  Sayfalar 59 - 69

5.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Hemşirelik Bakımında Etik Tutumu ve Etkileyen Faktörler
Ethical Attitude and Affecting Factors in Nursing Care of Nurses Working in Obstetrics and Gynecology Clinics
Nurcan Kırca, Mustafa Levent Özgönül
doi: 10.5505/tjob.2020.26598  Sayfalar 70 - 79

ELEŞTİREL ANLATI OKUMALARI
6.
Seçimlerimizin Etik Açısından Değerlendirilmesinin Zorunluluğu Üzerine Bir Eleştiri
A Critique on the Necessity of Ethical Evaluation of our Choices
Neyyire Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2020.70893  Sayfalar 80 - 81
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale