ISSN 2148-5917
Volume : 7 Issue : 3 Year : 2020

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 7 (3)
Cilt: 7  Sayı: 3 - Autumn/Güz 2020
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Cemal Taluğ
Sayfalar 82 - 83
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
2.
Gıda Etiği Bağlamında Topluluk Destekli Tarım Modeli Üzerine Bir İnceleme
A Study on Community Supported Agriculture Model in the Context of Food Ethics
Fatih Özden
doi: 10.5505/tjob.2020.29974  Sayfalar 84 - 98

3.
Türkiye’de Tarım Danışmanlığı Modelinin İş ve Meslek Etiği Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Farm Advisory Model in Turkey according to Work and Occupational Ethics
Cevahir Kaynakçı, İsmet Boz
doi: 10.5505/tjob.2020.97759  Sayfalar 99 - 113

4.
Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Üretiminde Etik İkilemleri Anlamanın ve Tartışmanın Önemi
Importance of Understanding and Discussing Ethical Dilemmas in Sustainable Agriculture and Food Production
Burçin Çokuysal
doi: 10.5505/tjob.2020.69672  Sayfalar 114 - 123

5.
Dünyada ve Türkiye’de Gıda Güvenliği/Güvencesinin Hububat Sektörü Yönüyle Değerlendirilmesi
Evaluation of Grain Sector in Terms of Food Safety/Security in Turkey and the World
Erdoğan Güneş, Emrah Turmuş
doi: 10.5505/tjob.2020.36449  Sayfalar 124 - 143

DERLEME
6.
Toprak Sorunlarının Çözümünde Yeryüzü Etiğinin Rolü
The Role of Land (Soil) Ethics in Solving Soil Problems
Çağla Temiz, Oğuz Can Turgay
doi: 10.5505/tjob.2020.98700  Sayfalar 144 - 150

7.
Doğal Kaynak Yönetimine Toplumsal Cinsiyet Açısından Bakış
Natural Resources Management on Gender Perspective
Zerrin Çelik
doi: 10.5505/tjob.2020.75436  Sayfalar 151 - 161

8.
Covid-19 Pandemisinin Su Ürünleri Sektörüne Etkileri: Kısa Değerlendirme
Effects of Covid-19 Pandemic on the Fisheries and Aquaculture Industry: A Mini Review
Ercüment Genç, Doğukan Kaya, Mustafa Altuğ Atalay, Mahir Kanyılmaz
doi: 10.5505/tjob.2020.06025  Sayfalar 162 - 167

LookUs & Online Makale