ISSN 2148-5917
Volume : 7 Issue : 4 Year : 2020

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 7 (4)
Cilt: 7  Sayı: 4 - Winter/Kış 2020
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Neyyire Yasemin Yalım
Sayfa 168
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Gıda Güvenliği ve Etik
Food Safety and Ethics
Mustafa Evren, Rahime Petek Ataman
doi: 10.5505/tjob.2020.54376  Sayfalar 169 - 177

3.
Yanıltıcı Gıda Yayınlarına Karşı Yasak mı Yoksa Etik mi?
Prohibition or Ethics Against Misleading Food Communications?
İlkay Yılmaz, Aziz Ekşi
doi: 10.5505/tjob.2020.71601  Sayfalar 178 - 182

4.
The Ethics of Organ Farming
Osebor Ikechukwu Monday
doi: 10.5505/tjob.2020.14632  Sayfalar 183 - 186

ÖZGÜN MAKALE
5.
Askeri Tıpta, Askerlik ve Tıp Mesleklerinin Etkilerinden Ortaya Çıkan Etik İkilemler
Ethical Dilemmas Arising from the Implications of Military and Medical Professions in Military Medicine
Eray Serdar Yurdakul
doi: 10.5505/tjob.2020.96158  Sayfalar 187 - 197

6.
Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılıkları ile Kişisel Sağlık Verilerinin Kayıt ve Korunmasına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
Association Between Ethical Sensitivity and Attitudes Towards Recording and Protecting Personal Data in Nursing Students
Esra Tural Büyük, Nihal Ünaldı Baydın
doi: 10.5505/tjob.2020.93685  Sayfalar 198 - 210

ELEŞTİREL ANLATI OKUMALARI
7.
Tıp Fakültesi Öğrencisi Gözüyle “The Doctor” Filminin Etik Analizi
Ethical Analysis of the “The Doctor” Movie from a Medical Student’s Perspective
Dila Gönül Coşkun
doi: 10.5505/tjob.2020.65002  Sayfalar 211 - 213
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale