ISSN 2148-5917
Volume : 8 Issue : 1 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 8 (1)
Cilt: 8  Sayı: 1 - Spring/Bahar 2021
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Neyyire Yasemin Yalım
Sayfalar I - II

DERLEME
2.
COVID-19 Pandemisi ve Ahlaki Sıkıntı
COVID-19 Pandemic and Moral Distress
Emine Korkmaz, Sevda Korkut
doi: 10.5505/tjob.2021.26878  Sayfalar 3 - 10

ÖZGÜN MAKALE
3.
Bronkoskopi İşleminde Video Bilgilendirmenin Aydınlatılmış Onam ve Anksiyete Üzerine Etkisi
The Effect of Video Information on Informed Consent and Anxiety in Bronchoscopy Procedure
Pakize Özçiftci Yılmaz, Murat Aksu, Osman Elbek
doi: 10.5505/tjob.2021.84803  Sayfalar 11 - 24

4.
Öğrenci Hemşirelerde Profesyonel Benlik Kavramı ve Ahlaki Duyarlılık: Tanımlayıcı ve İlişki Arayıcı Çalışma
Professional Self-Concept and Moral Sensitivity in Nursing Students: A Descriptive and Correlational Study
Mustafa Levent Özgönül, Nurcan Kırca, Yeliz Karaçar, Kerime Bademli
doi: 10.5505/tjob.2021.35119  Sayfalar 25 - 33

5.
Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlık Durumu ve Etkileyen Etmenlerin Değerlendirilmesi
Evaluating the Health Literacy of Medical and Vocational School of Health Services Students and Affecting Factors
Mukadder Gün, Filiz Aslantekin, Nuriye Karadağ
doi: 10.5505/tjob.2021.85547  Sayfalar 34 - 43

VAKA ANALİZİ
6.
Ethical Challenges of Prenatal Diagnosis of Fetal Cardiac Anomaly in a Developing Country in Sub-Saharan Africa
Bosede Ehelamioke Adebayo, Janet Atinuke Akinmoladun
doi: 10.5505/tjob.2021.04706  Sayfalar 44 - 48
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ELEŞTİREL ANLATI OKUMALARI
7.
“Lorenzo’nun Yağı” Filminin Etik Açısından Analizi
An Ethical Analysis of the Movie “Lorenzo’s Oil”
Filiz Bulut
doi: 10.5505/tjob.2021.84755  Sayfalar 49 - 51
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖĞRENCİNİN SESİ
8.
Overcoming Physical, Financial, Mental and Sexual Harassment in Postgraduate Medical Residency in India
Sarabjeet Chhabra
doi: 10.5505/tjob.2021.36349  Sayfalar 52 - 55
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DİĞER
9.
Hakemlere Teşekkür
Thanks to Reviewers

Sayfa 56
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale