ISSN 2148-5917
Volume : 8 Issue : 3 Year : 2021

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 8 (3)
Cilt: 8  Sayı: 3 - Autumn/Güz 2021
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Gürkan Sert
Sayfa 134
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
2.
Kabul Edilebilirlik, Eşitlik ve Hakkaniyet: Pandemi ve Doğal Afetler Sırasında Sınırlı Sağlık Kaynakları İçin Adil Bir Tahsis Modeli
Acceptability, Equality, and Equity: A Fair Allocation Model for Scarce Healthcare Resources During Pandemics and Natural Disasters
Ercan Avci
doi: 10.5505/tjob.2021.51423  Sayfalar 135 - 143

3.
Hemşirelik Öğrencilerinde Mahremiyet Bilinci ve Etik Duyarlılık
Privacy Consciousness and Ethical Sensitivity in Nursing Students
Duygu Kurt
doi: 10.5505/tjob.2021.82621  Sayfalar 144 - 153

DERLEME
4.
Bilimsel Çalışma İlkeleri, Etik ve Kanıta Dayalı Tıp
Scientific Study Principles, Ethics and Evidence-Based Medicine
Özlem Orhan, Hüseyin Emre Tepedelenlioglu
doi: 10.5505/tjob.2021.19970  Sayfalar 154 - 159

VAKA ANALİZİ
5.
İmecan ya da Abartılı Bir “Bebek Kimin” Vakası
Child of the Whole Family or an Exaggerated “Whose Baby” Case
Selim Kadıoğlu, Gülay Halidi
doi: 10.5505/tjob.2021.26818  Sayfalar 160 - 163
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖĞRENCİNİN SESİ
6.
Bir Kalp Atışı Uzaklıkta: Texas Heart Beat Yasasına Bir Bakış
One Heart Beat Away: a Look to Texas Heart Beat Law
Bircesu Uslu
doi: 10.5505/tjob.2021.96530  Sayfalar 164 - 165
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale