ISSN 2148-5917
Volume : 8 Issue : 4 Year : 2021

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 8 (4)
Cilt: 8  Sayı: 4 - Winter/Kış 2021
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Gürkan Sert
Sayfalar 166 - 167
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDİTÖRE MEKTUP
2.
Tıbbi Malpraktiste Sorumluluk: 7406 Sayılı Yasa Malpraktis Açısından Neler Getirdi?
Liability in Medical Malpractice: What Did Law No. 7406 Bring Forth About Malpractice?
Leyla Verda Ersoy
doi: 10.5505/tjob.2021.27146  Sayfalar 168 - 169

ÖZGÜN MAKALE
3.
Türkiye’de Cinsiyet Geçişi ile İlgili Hükümlerinin Özerklik Hakkı Açısından İncelenmesi
Review of the Provisions on Gender Transition in Turkey in Terms of the Right to Autonomy
Öncel Onur Akbaş
doi: 10.5505/tjob.2021.64930  Sayfalar 170 - 177

4.
Sağlık Turizminde Etik Sorunları
Ethical Issues in Health Tourism
Aslı Kayar, Ayşegül Karaca Dedeoğlu
doi: 10.5505/tjob.2021.82788  Sayfalar 178 - 186

DERLEME
5.
Beden-Kimlik İlişkisi Çerçevesinde Transseksüellik
Transsexuality Within the Framework of Body and Identity Relationship
Gülay Halidi, Selim Kadıoğlu
doi: 10.5505/tjob.2021.16056  Sayfalar 187 - 193

MEVZUAT DEĞERLENDİRMESİ
6.
Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik’in Değerlendirilmesi
Evaluation of the Regulation on Providing Remote Healthcare Services
Zeynep Akgün
doi: 10.5505/tjob.2021.04696  Sayfalar 194 - 198

DİĞER
7.
Hakemlere Teşekkür
Thanks to the reviewers

Sayfa E1
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale