ISSN 2148-5917
Volume : 2 Issue : 2 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
İki olgu, bir karar ve etik açıdan değerlendirilmesi [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(2): 155-159 | DOI: 10.5505/tjob.2015.08379

İki olgu, bir karar ve etik açıdan değerlendirilmesi

Çağatay Üstün
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı, İzmir

Anahtar Kelimeler: Etik, Hastane Etik Kurulu, Olgu

Two cases, one decision and evaluation of ethical aspects

Çağatay Üstün
Ege University Faculty Of Medicine History Of Medicine And Ethics, İzmir

Keywords: Ethics, Hospital Ethics Committee, Case

Çağatay Üstün. Two cases, one decision and evaluation of ethical aspects. Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(2): 155-159

Sorumlu Yazar: Çağatay Üstün, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale