ISSN 2148-5917
Volume : 5 Issue : 2 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Kafa Nakli: Hizmet mi, Deney mi? [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(2): 86-94 | DOI: 10.5505/tjob.2018.13008

Kafa Nakli: Hizmet mi, Deney mi?

Serap Yılmaz
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Tarih boyunca birçok kez hayvanlar üzerinde denenmiş; ancak olumlu bir sonuca ulaşılamamış olan “kafa nakli” operasyonu, 2015 yılında Dr. Sergio Canavero tarafından “canlı insan üzerinde uygulanacak” iddiası ile ilk kez ortaya atılmış; ancak 2017 yılında ölü donör üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu makalede canlı insanda kafa nakli operasyonu iddiasının beraberinde getirmiş olduğu tartışmalar ve bu iddianın aksinin gerçekleştirilmesi ile oluşan tartışmaların tıp etiği açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kompozit doku nakli, Kafa nakli, Tıp etiği.

Head Transplant: Is It Service or Experiment?

Serap Yılmaz
Department Of Medical History And Ethics, Uludag University, Bursa, Turkey

Throughout history, “head transplant” operation has been tested several times on animals; but a positive result has not been achieved. In 2015, it was first put forward by Sergio Canavero with the claim that “it will be applied on living human”; but it was carried out on a dead donor in 2017. In this article, it is aimed to evaluate the debates that brought the claim of live-in-head transplantation and the discussions made by the exact opposite of this claim in terms of medical ethics.

Keywords: Composite tissue transplantation, Head transplantation, Medical ethics.

Serap Yılmaz. Head Transplant: Is It Service or Experiment?. Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(2): 86-94

Sorumlu Yazar: Serap Yılmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale