ISSN 2148-5917
Volume : 5 Issue : 2 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Herkesin Derdi Kendine! [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(2): 95-96 | DOI: 10.5505/tjob.2018.19484

Herkesin Derdi Kendine!

N. Yasemin Yalım
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Etik, Psikiyatri, Sır saklama

What Matters Most

N. Yasemin Yalım
Department of Medical Ethics and History Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey

Keywords: Ethics, Psychiatry, Confidentiality

N. Yasemin Yalım. What Matters Most. Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(2): 95-96

Sorumlu Yazar: N. Yasemin Yalım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale