ISSN 2148-5917
Volume : 3 Issue : 2 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Editörden [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(2): 53-53

Editörden

N. Yasemin Yalım
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Editörden, Yaz, Türkçe

Editorial

N. Yasemin Yalım
Department of Ethics and History of Medicine, Ankara University School of Medicine

Keywords: Editorial, Summer, English

N. Yasemin Yalım. Editorial. Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(2): 53-53

Sorumlu Yazar: N. Yasemin Yalım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale