ISSN 2148-5917
Volume : 2 Issue : 2 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Editörden [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(2): 85-86

Editörden

N. Yasemin Yalım
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Editörden

Editorial

N. Yasemin Yalım
Ankara University School Of Medicine Department Of Medical History And Ethics

Keywords: Editorial

N. Yasemin Yalım. Editorial. Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(2): 85-86

Sorumlu Yazar: N. Yasemin Yalım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale