ISSN 2148-5917
Volume : 3 Issue : 2 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Bilme İstenci Üzerine Dersler [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(2): 124-126 | DOI: 10.5505/tjob.2016.46220

Bilme İstenci Üzerine Dersler

Şükrü Keleş
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Ve Etik Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Michel Foucault, Bilme İstenci Üzerine Dersler (1970-1971), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Lectures on the Will to Know

Şükrü Keleş
Hacettepe University Faculty Of Medicine, Department Of Medical History And Ethics, Ankara, Turkey

Keywords: Michel Foucault, Lectures on the Will to Know (1970-1971), Istanbul Bilgi University Publications

Şükrü Keleş. Lectures on the Will to Know. Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(2): 124-126

Sorumlu Yazar: Şükrü Keleş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale