ISSN 2148-5917
Volume : 5 Issue : 2 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Turing Testi Işığında Düşüncenin Multidisipliner İncelemesi II [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(2): 97-103 | DOI: 10.5505/tjob.2018.63308

Turing Testi Işığında Düşüncenin Multidisipliner İncelemesi II

Esra Bengü Avaner
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Anahtar Kelimeler: beyin, evrim, düşünce, eşsizlik

Multidisciplinary Approach to Thought Through the Turing Test II

Esra Bengü Avaner
Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Keywords: brain, evolution, thought, uniqueness

Esra Bengü Avaner. Multidisciplinary Approach to Thought Through the Turing Test II. Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(2): 97-103

Sorumlu Yazar: Esra Bengü Avaner, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale