ISSN 2148-5917
Volume : 2 Issue : 2 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Bir beden neler yapabilir? Sorusunun biyoetiksel yankıması ya da ölüm ve yaşam üzerine felsefi bir soruşturma [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(2): 90-103 | DOI: 10.5505/tjob.2015.66376

Bir beden neler yapabilir? Sorusunun biyoetiksel yankıması ya da ölüm ve yaşam üzerine felsefi bir soruşturma

Ayşe Uslu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu metinde, öncelikli olarak yaşam ve ölümün tarih içinde nasıl konumlandırıldığı ve nasıl algılandığı üzerinde durulacak; ikinci olarak modern dünyada ölümün bireyselleştirici ve bireyselleşmiş algısından yola çıkılarak bunun yaşam algımız üzerindeki etkisi incelenecek; üçüncü olarak, modern yaşam ve ölüm algısının dışına düşmeyen bir tavırla biyoetiğin kural koyucu mekanizmalarının nasıl çalıştığına bakılacak; dördüncü olarak, yaşam ve ölüme karşı modern tavır, biyopolitika kavramı çerçevesinde incelenecek; ve son olarak da, bir içkin yaşam alanı olarak beden anlayışı üzerinden yaşam ve ölüm mefhumları yeniden ele alınacaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kuramsal analiz.
BULGULAR: yeni bir yaşam tanımının biyoetik alanda ihtiyacı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: biyoetik alanında yaşam ve ölüm tanımlarının yeniden ele alınması gerekliliği

Anahtar Kelimeler: biyoetik, beden, yaşam, ölüm, bireyselleşme, biyopolitika, içkin yaşam

Bioethical resonance of the question what can a body do? or a philosophical investigation on life and death

Ayşe Uslu
Middle East Technical University

INTRODUCTION: In this article, it will be first dwelled on how life and death are located and perceived throughout the history; secondly, the individuated and also individuating impact of death on our perception of life will be examined; thirdly, how moralizing and rulling mechanisms of bioetihics which is not out of modern perception of death; fourthly, modern attitude toward life and death will be examined in terms of bioethics; and finally, the concepts of life and death will be reevaluated via understanding of body as the site of immanent life.
METHODS: theoretical analysis
RESULTS: the need of a new definition of life for bioethical concern
DISCUSSION AND CONCLUSION: the necessity of reexamining the existing definition of life and death for bioethical concern

Keywords: bioethics, body, life, death, individuation, biopolitics, immanent life

Ayşe Uslu. Bioethical resonance of the question what can a body do? or a philosophical investigation on life and death. Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(2): 90-103

Sorumlu Yazar: Ayşe Uslu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale