ISSN 2148-5917
Volume : 2 Issue : 2 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
UNESCO Etik Eğiticilerinin Eğitimi Kursu: Ortadoğu, Amman (Ürdün-Jordan) izlenimlerim [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(2): 87-89

UNESCO Etik Eğiticilerinin Eğitimi Kursu: Ortadoğu, Amman (Ürdün-Jordan) izlenimlerim

Mukadder Gün
Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Üsküdar İstanbul

Anahtar Kelimeler: etik, eğitim, izlenim,

UNESCO Ethic Teacher' Training Course: My impressions of The Middle East, Amman (Jordan)

Mukadder Gün
Gmma Haydarpaşa Training Hospital Üsküdar İstanbul

Keywords: Ethics, education, impression

Mukadder Gün. UNESCO Ethic Teacher' Training Course: My impressions of The Middle East, Amman (Jordan). Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(2): 87-89

Sorumlu Yazar: Mukadder Gün, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale